Nieuwe software v2.06 voor TEF v2

Op de TEF v2 pagina staat een nieuwe softwareversie v2.06

Wijzigingen:

 • Foute C/N weergave indien er niets te meten viel
 • Bug opgelost waarbij de AUTO BW indicatie steeds naar het scherm en tuner werd geschreven
 • Bug opgelost waardoor soms WiFi apps niet goed werkten
 • Bug opgelost waardoor microcode niet op de juiste manier werd weggeschreven naar de chip
 • Functie toegevoegd om te kunnen kiezen of je een normale of optische rotary encoder gebruikt. (rotary ingedrukt houden tijdens opstarten)
Updated: 25 mei 2022 — 10:53

TEF v1 v1.15 released

Op de TEF v1 pagina is nieuwe software te vinden. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • Het niet kunnen schakelen van AM bandbreedte met de F6805 chipset is opgelost
 • Microcode voor de gehele TEF668x serie toegevoegd
 • C/N uitlezing toegevoegd
 • s-meter en modulatie meter vernieuwd (thanks David DSP)
 • Splashscreen met tuner info toegevoegd
 • Bugfix opgelost wanneer afgestemd wordt buiten bandlimieten op AM
 • FM signaalniveau weergave gecalibreerd naar correcte waarde
 • Functie toegevoegd om te kunnen kiezen of je een normale of optische rotary encoder gebruikt. (rotary ingedrukt houden tijdens opstarten)
Updated: 25 mei 2022 — 09:15

Nieuwe software v2.05 voor TEF v2

Vandaag heb ik v2.05 voor de TEF v2 online gezet.

Wijzigingen:
– Oplossing voor AM bandbreedte instelling op F8605 chipset
– Microcode voor hele TEF886x serie bijgewerkt
– C/N uitlezing toegevoegd
– Radiotext A/B indicator toegevoegd.
– FM signaalmeter gekalibreerd. (meter zal een lagere waarde aangeven dan in voorgaande versies, maar dit is nu wel de juiste waarde)

Let op: Nextion update v1.03 noodzakelijk!

Ga naar de TEF v2 pagina om de update te downloaden.

Updated: 19 februari 2022 — 20:10

TEF v2 software v2.03 online

Er is nieuwe software beschikbaar voor de TEF v2. Hierbij is het wel noodzakelijk om ook je Nextion display te updaten.

 • Radiotext routine is nu compatible met oude RDS encoders
 • Weergave van AM frequentie offset werkt nu
 • Probleem opgelost wat tot een display crash kon leiden
 • Opties toegevoegd om banden in/uit te schakelen
 • Er wordt nu een scoop weergave van multipad en ruis weergegeven
 • Enkele kleine layout issues opgelost
 • Indien er GEEN gebruik wordt gemaakt van een UHF frontend kan nu ook de 2e antenne ingang voor AM worden gebruikt
 • DSP opties voor AM toegevoegd

De nieuwe update, inclusief Nextion bestanden is te vinden op de TEF v2 pagina.

Updated: 30 januari 2022 — 15:40