70cm upconverter

Het doel van deze upconverter is om een signaal uit het gebied 90-100MHz om te zetten naar een frequentie tussen 430 en 440MHz met een RF vermogen van ca. 150-175mW. Ideaal bruikbaar om met bijvoorbeeld een kabelmodulator op 70cm in WFM uit te komen. Daarnaast is het met een dipswitch mogelijk om de lokale oscillator aan te passen zodat er van 70MHz naar 436MHz wordt geconverteerd. Dit is hoofdzakelijk bedoeld voor professionele DVB modulatoren naar 70cm.

70cm_upconverter

Het RF ingangssignaal wordt eerst door een T verzwakker verzwakt, daarna wordt het aangeboden aan een gebalanceerde mixer. Hierna volgt een scherp SAW filter, daarna weer een versterkingstrap, weer een SAW filter, versterkingstrap en daarna een eindtrap. Het lokale oscillator wordt opgewekt door een VCO welke gecontroleerd wordt door een ADF4118 PLL. De referentie is een 12,8MHz TCXO. Door het gebruik van deze combinatie ontstaat er een erg ruisarme lokale oscillator.

De PLL wordt bestuurd via een PIC12F683.

Frequentie wijzigen
Schuif de DIP switch naar de gewenste instelling. Een LED geeft de lock indicatie weer.

RF instelling
De modulator moet een signaal uitsturen tussen 100 en 120dBuV. Bekijk met een powermeter op de uitgang wat de beste instelling is. Begin met een lage insturing (100dBuV) en bouw deze steeds verder op. Op een gegeven moment zal het uitgangsniveau terug gaan lopen. Je hebt dan het clipniveau bereikt, blijf hier dus onder zitten. Gezien de enorme gain en spreiding van componenten is er geen exact ingangsniveau te bepalen.

Bouwtips

Het is mogelijk om deze converter zelf te bouwen. Bijgevoegd vindt je ook de printlayout. Mocht je ervoor kiezen om de print zelf te ontwikkelen, zorg dan wel voor voldoende doormetaliseringen. Elk gaatje is er één.

  1. Bereid eerst het blikje voor, zorg ervoor dat er gaten zitten bij de antenne ingang, uitgang en voor een DC doorvoer.
  2. Plaats nu de printplaat in het blikje (74x74x30mm) en soldeer deze aan beide zijden geheel rondom vast. Ik houd altijd een diepte aan van ca. 8mm. De SMD zijde zit dus aan de kant welke het kortste tegen de blikken deksel zit.
  3. Bouw de converter naar eigen inzicht op. Het kan handig zijn om eerst met de local oscillator, PLL en microcontroller te beginnen.
  4. Let op met het plaatsen van de SAW filters en TCXO. Deze hebben aansluitingen aan de onderzijde. Hiervoor is een speciale soldeertechniek nodig, vaak hot air. Ervaring is zeker vereist.

Downloads
Componentenopstelling
Printlayout
Schema
Bouwbeschrijving
Software v1.0