20W eindtrap voor B3Z

De B3Z 70cm 20W eindtrap is een add-on versterker voor de B3Z 70cm WFM zender. De eindtrap wordt geheel bestuurt vanuit de B3Z 70cm zender.

b3z-eindtrap(2)

Technische beschrijving
De eindtrap is opgebouwd rond de MHW720/MX20 powermodule. Deze module is al enige tijd uit productie, echter nog goed verkrijgbaar en een van de eenvoudigste methodes om van 50-130mW te versterken naar minimaal 20W. Het uitgangsvermogen van de eindtrap wordt geregeld door de bias instelling in de powermodule. Deze wordt aangestuurd door een regelbare spanning, welke wordt gecreëerd door een digitale potmeter, gevolgd door een opamp. De toevoeging van de opamp is noodzakelijk om een regelspanning te krijgen tot 12V.

Het vermogen van de eindtrap wordt middels een richtkoppeler uitgelezen door een ADC. Deze geeft in deze schakeling in 255 stappen het uitgangsvermogen weer. Omdat de manier van uitlezen via een diode nooit geheel liniear is, is er voor gekozen om met de uitgelezen waarde in een waarheidstabel te kijken wat het echte gemeten vermogen is. Deze waarheidstabel is opgemaakt middels een goede vermogensmeter en wordt geprogrammeerd in de eeprom, welke ook op deze print aanwezig is.

Tot slot is er nog een temperatuuruitlezing. In deze schakeling is gekozen voor een temperatuursensor met een TO-220 behuizing, zodat zo veel mogelijk de temperatuur van het koelblok wordt gemeten.

Alle communicatie van en naar de eindtrap loopt over de I2C bus van de zender. Deze wordt middels een flatcable verbonden. De verschillende delen van de schakeling krijgen ook de voedingspanning (5V) aangeboden via die zelfde flatcable.

Voordat de eindtrap in gebruik kan geworden zal eerst de data van de eeprom moeten worden gevuld. Hieronder kun je een databestand downloaden welke je in de PIC processor van je B3Z 70cm zender kunt programmeren. De data zal dan in de eeprom worden geprogrammeerd. Na een succesvolle overdracht kun je weer de originele software laden.

Afregelen
P1 Calibratie vermogensuitlezing

Bouwtips
– Gebruik uitsluitend keramische condensatoren, behalve de 47uF, dit dient een tantaal te zijn.
– Bijna alle weerstanden en condensatoren zijn 0805, echter soms komt 1206 voor.
– Indien je zelf de print maakt, zorg dat voor voldoende “via’s”. Vooral rond het hoogfrequent gedeelte is dit zeer belangrijk.
– Het geheel dient in een blikken doosje gebouwd te worden. Het formaat van de print is zo gekozen dat deze een standaard maatvoering heeft. Leg het printje op de bodem van het blikje, zodat deze vlak op het koelblok kan worden gemonteerd. Je hebt één kapje dus niet nodig.
– Bereid eerst het blikje voor (gaten voor DC, data en RF).

Belangrijk
Voedingspanning  14V
Stroomverbruik   Max. 5A bij 25W
Frequentiebereik  430-440MHz
Insturing: 50-130mW
Max SWR: < 1.3
Harmonischen onderdrukking: >70dBc

Downloads:
– Schema, printlayout, componentenopstelling
– Software om eeprom te programmeren
– Gebers voor het zelf laten etsen van de print